tirsdag den 26. oktober 2010

Gud er død kommentar af Rune Mølbak
Min ven Rune Mølbak, som jeg har været venner med siden jeg var 3 år gammel, knytter denne intelligente kommentar, til "Gud er død" begrebet. Det begreb som vi undersøger lyrisk i vores nye Sandheden video, og jeg kunne ikke have sagt det bedre selv, så gør dig selv en tjeneste og abstraher fra verden et øjeblik og koncentrer dig om hvad der bliver sagt.
Min fortolkning: Nietzsche's deklaration at gud er doed er i virkeligheden en doedserklaering af vores evne til at vide hvad der er sandt. Descartes og mange andre filosoffer antog altid eksistensen af Gud som garanti for at deres filosofis...ke logikker og de sandheder de kom frem til kunne stoles paa. For eksempel: Jeg taenker derfor er jeg, var Descartes sandhed, for selv naar jeg taenker at jeg ikke eksisterer er det mig som taenker og som derfor eksisterer som den der taenker at jeg ikke eksisterer. Denne logik kunne ifoelge Descartes maaske selv vaere falsk, men vi maa forudsaette at hvad der er logisk sandt er sandt uden at begrunde dette med et logisk argument (hvilket ville vaere et paradoks). Gud er garanten for at min logiske sans ikke var givet til mig for at bedrage mig, men kan stoles paa. Naar Nietzsche siger at Gud er doed er det i virkeligheden dette foerste premis i den filosofisk tradition han underminerer. Alle filosofiske systemer falder sammen hvis man hiver Gud ud som garant, og det vi er efterladt med er en verden uden logisk orden og uden ultimativ sandhed. Hvis "Gud er Doed" er den eneste sandhed, saa betyder det at sandheden er at vi ikke kan systematisere eller forstaa livet og verden paa nogen absolut maade: at der ikke er EN sandhed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar